“รากฐานมั่นคง สู่อนาคตยั่งยืน”

ท่ามกลางการเดินทางจนก้าวสู่ปีที่ 30 ของเอ็กโก กรุ๊ป เราผ่านช่วงเวลาที่ท้าทายหลายต่อหลายครั้ง อย่างไรก็ตาม ด้วยความร่วมมือของผู้บริหารและพนักงาน ตั้งแต่ช่วงของการบุกเบิก ก่อร่างสร้างตัว ขยายฐานธุรกิจ จนถึงปัจจุบัน และการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ที่เชื่อมั่นและไว้วางใจ ในการดำเนินงานของเอ็กโก กรุ๊ป มาโดยตลอด ทำให้เรามีรากฐานที่มั่นคง เติบโตอย่างต่อเนื่อง จากประเทศไทย สู่อาเซียน ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และไม่จำกัดพื้นที่การลงทุนในที่สุด โดยเรายึดมั่นดำเนินงานและบริหารจัดการธุรกิจควบคู่ไปกับการร่วมดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

 ความยั่งยืนสำหรับเอ็กโก กรุ๊ป จึงไม่ใช่เพียงการคำนึงถึงบริษัทหรือการเติบโตทางผลประกอบการเท่านั้น แต่หมายรวมถึงความสมดุลของทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม ในทุกที่ที่เราเข้าไปดำเนินกิจการ ซึ่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจะเกิดขึ้นไม่ได้ หากไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน 

ในโอกาสครบรอบ 30 ปี ของเอ็กโก กรุ๊ป นี้ ในนามของผู้บริหารและพนักงานเอ็กโก กรุ๊ป ผมขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกท่านจากใจ และพวกเราเอ็กโก กรุ๊ป ขอตอบแทนทุกการสนับสนุนด้วยคำมั่นสัญญา ที่จะมีส่วนร่วมขับเคลื่อนอนาคต เพื่อให้ประเทศไทยและโลก เป็นสังคมที่ผู้คน ธุรกิจ สิ่งแวดล้อม อยู่ร่วมกันได้อย่างผาสุก เกื้อกูล และยั่งยืน  

ขอบคุณครับ

เทพรัตน์ เทพพิทักษ์
กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)